Độ cứng mỡ DIN ISO 2137
Tra cứu độ cứng mỡ theo NLGI-Class và DIN ISO 2137 .

 

Alt=Độ cứng mỡ DINĐộ cứng mỡ DIN

 

NLGI - Class

Workpenetration according to DIN ISO 2137 (mm)
000

44,5  - 47,5

00

40,0 - 43,0

0

35,5 - 38,5

1

31,0 - 34,0

2

26,5 - 29,5

3

22,0 - 25,0

4

17,5 - 20,5

5

13,0 - 16,0

6

8,5 - 11,5