bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 2, Ngày 19, Tháng 08, Năm 2019
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Phụ tùng máy ĐÀI LOAN

Phụ tùng máy ĐÀI LOAN

Hãng sản xuất : Perfect - Phụ tùng máy dệt

Ứng dụng : 

- Dệt

 

1.

PUSH WHEEL
(83 MM)
Ref : H-79-5

2.

PUSH WHEEL (65 MM)

PUSH WHEEL
(65 MM)

3.

SHUTTLE WHEEL (BEARING SIZE - 608)

SHUTTLE WHEEL
(BEARING SIZE - 608)
Ref : G-4

4.

SHUTTLE WHEEL (BEARING SIZE - 7R4)

SHUTTLE WHEEL
(BEARING SIZE - 7R4)
Ref : G-4

5.

SHUTTLE

SHUTTLE
Ref : G-39

6.

HEAD BUSHING (FRONT END BUSH Ø38)

HEAD BUSHING
(FRONT END BUSH
 Ø38)
Ref : D-52-10

7.

WIRE HEALD

WIRE HEALD
Ref : E - 145

8.

HEALD BELT PAIR (REPLACEMENT OF H. WIRE)

HEALD BELT PAIR
(REPLACEMENT OF
H. WIRE)

9.

 WARP STOPPER


WARP STOPPER
Ref : E-144
 

10.

SPRING (WARP STOPPER)

SPRING
(WARP STOPPER)
Ref : E-143

11.

 GUIDER (GUIDE SEAT / OIL CUP)


GUIDER
(GUIDE SEAT / OIL CUP)
Ref : E-121
 

12.

SEAT WEFT SPOOL (BOBBIN HOLDER)

SEAT WEFT SPOOL
(BOBBIN HOLDER)
Ref : G-1

13.

 SPRING (PRESSURE PLATE)


SPRING
(PRESSURE PLATE)
Ref : G-16
 

14.

TRACK ROLLER

TRACK ROLLER
(44 MM)

 

>> Xem thêm

Phụ tùng máy ĐÀI LOAN
Phụ tùng máy ĐÀI LOAN
Phụ tùng máy ĐÀI LOAN
Phụ tùng máy ĐÀI LOAN
Các sản phẩm cùng loại