bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 6, Ngày 15, Tháng 11, Năm 2019
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Phụ tùng đóng gói thực phẩm

Phụ tùng khuôn mẫu cho máy đóng gói
Với thiệt bị giá công hiện đại và công nghệ nhiệt luyện tiên tiến, Hofmann Engineering có thể đáp ứng được mọi nhu cầu về khuôn mẫu cho công nghiệp sản xuất lon kim loại, đóng gói thực phẩm...