bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 7, Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

SL 8

SL 8

Hãng sản xuất : Perfect - Phụ tùng máy dệt

Ứng dụng : 

- Dệt

 

1.

HEDDLE BAND

HEDDLE BAND
Ref : 3UA-1527

2.

HEDDLE BAND

HEDDLE BAND
Ref : 2UA-1528

3.

HEDDLE BAND

HEDDLE BAND
Ref : 3UA-1308

4.

HEDDLE BAND

HEDDLE BAND
Ref : 2UA-1309

5.

HEDDLE BAND

HEDDLE BAND
Ref : 3UA-1954

6.

HEDDLE BAND

HEDDLE BAND
Ref : 2UA-
1955

7.

COMPLETE  BEARING BLOCK

COMPLETE 
BEARING BLOCK
Ref : YVC-0192

8.

BEARING BLOCK

BEARING BLOCK
Ref : 2AA-3123

9.

COMPLETE  EXCENTRE ROLL

COMPLETE 
EXCENTRE ROLL
Ref : YVC-0213

10.

EXCENTRE ROLL

EXCENTRE ROLL
Ref : 4CC-3365

11.

COMPLETE  CHONCHOID ROLLER

COMPLETE 
CHONCHOID ROLLER
Ref : YVC-0246

12.

CHONCHOID ROLLER

CHONCHOID ROLLER
Ref : 3CB-3528

13.

COMPLETE  CHONCHOID ROLLER

COMPLETE 
CHONCHOID ROLLER
Ref : YVC-0189

14.

CHONCHOID ROLLER

CHONCHOID ROLLER
Ref : 3CE-0349

>> Xem thêm

SL 8
SL 8
SL 8
SL 8
Các sản phẩm cùng loại 
HDN8 (OLD)  (11/11/2010)
HDE4  (11/11/2010)
Alpha 6  (11/11/2010)