bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 2, Ngày 20, Tháng 01, Năm 2020
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

HDN8 (OLD)

HDN8 (OLD)

Hãng sản xuất : Perfect - Phụ tùng máy dệt

Ứng dụng : 

- Dệt

 

1.

FLEXIBLE BAND
Ref : N80044007
Ref : N80048007

2.

FLEXIBLE WIRE BAND
Ref : N80044019
Ref : N80048019

3.

FLEXIBLE BAND
Ref : N80049006

4.

FLEXIBLE BAND
Ref : N80049022

5.

BEARING BLOCK
Ref : N80047021

6.

EXCENTRE ROLL
Ref : N80047004

7.

SHUTTLE WHEEL
Ref : N801331013

8.

CHONCHOID ROLLER
DRIVE
Ref : N801331008

9.

CHONCHOID ROLLER
Ref : N801331017

10.

BANDAGE
Ref : N80052002

11.

HEDDLE SHAFT
ARM DRIVE
Ref : N80047008

12.

BANDAGE
Ref : N80053003

13.

BRAKE SHEEK
Ref : N801313001

14.

DEFLECTING PULLEY
Ref : N80043011
Ref : N80044006
Ref : N80048006
Ref : N80049009


>> Xem thêm

HDN8 (OLD)
HDN8 (OLD)
HDN8 (OLD)
HDN8 (OLD)
Các sản phẩm cùng loại 
HDE4  (11/11/2010)
SL 8  (11/11/2010)
Alpha 6  (11/11/2010)