bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 2, Ngày 27, Tháng 01, Năm 2020
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

LSL620

LSL620

Hãng sản xuất : Perfect - Phụ tùng máy dệt

Ứng dụng : 

- Dệt

 

1.

 

HEDDLE BELT LOWER
Ref : LSL620 0712 19

2.

HEDDLE BELT UPPER
Ref : LSL620 0712 07

3.

SHUTTLE BODY
Ref : LSL620 9922 18

4.

SHUTTLE BODY
Ref : LSL620 9968 17

5.

SHUTTLE BODY
Ref : LSL620 9985 15

6.

JOCKEY LEVER
Ref : LSL620 0622 15

7.

CAM ROLLER-S
Ref : LSL620 0622 06

8.

SHUTTLE WHEEL
Ref : LSL620 9956 01

9.

 

SHUTTLE WHEEL-P
Ref : LSL620 9973 14

10.

CHONCHOID ROLLER
Ref : LSL620 9956 12

11.

 

CHONCHOID ROLLER-AP
Ref : LSL620 9973 03

12.

STOPPER ROLLER
Ref : LSL620 9956 08

13.

STOPPER WHEEL-AP
Ref : LSL620 9973 11

14.

SHUTTLE WHEEL
Ref : LSL620 9922 04

>>Xem thêm

LSL620
LSL620
LSL620
LSL620
Các sản phẩm cùng loại 
LS-FIL-23  (11/11/2010)
LS-HDN8  (11/11/2010)
LSL62  (11/11/2010)
OMEGA 6  (11/11/2010)