bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 2, Ngày 27, Tháng 01, Năm 2020
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

LSL62

LSL62

Hãng sản xuất : Perfect - Phụ tùng máy dệt

Ứng dụng : 

- Dệt

 

1.

UPPER HEDDLE BELT
Ref : LSL62 0701 07

2.

LOWER HEDDLE BELT
Ref : LSL62 0701 19

3.

SHUTTLE BODY
Ref : LSL62 0901 13

4.

JOCKEY LEVER
Ref : LSL62 0601 22

5.

CAM ROLLER
Ref : LSL62 0601 04

6.

SHUTTLE WHEEL
Ref : LSL62 0904 02

7.

CHONCHOID ROLLER
Ref : LSL62 0904 16

8.

STOPPER ROLLER
Ref : LSL62 0904 13

9.


BANDAGE
Ref : LSL62 0801 11
Ref : LSL62 0803 11

10.

SWINGING LEVER
Ref : LSL62 0601 16

11.


SINTERED BUSH
Ref : LSL62 0601 17

 

12.

BEARING BLOCK FRONT
Ref : LSL62 0901 08

13.

BEARING BLOCK REAR
Ref : LSL62 0901 10

 

14.

BRAKING NYLON
Ref : LSL62 0909 01


>> Xem thêm

LSL62
LSL62
LSL62
LSL62
Các sản phẩm cùng loại 
LS-FIL-23  (11/11/2010)
LS-HDN8  (11/11/2010)
LSL620  (11/11/2010)
OMEGA 6  (11/11/2010)