bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 2, Ngày 09, Tháng 12, Năm 2019
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

LS-HDN8

LS-HDN8

Hãng sản xuất : Perfect - Phụ tùng máy dệt

Ứng dụng : 

- Dệt

 

1.

LOWER HEDDLE BELT
Ref : N8 007 A 019

2.

UPPER HEDDLE BELT
Ref : N8 007 A 007

3.

SHUTTLE BODY
Ref : N8 008 A 014

4.

BEARING BLOCK
Ref : N8 006 1 022

5.

EXCENTER WHEEL
Ref : N8 006 1 004

6.

SHUTTLE WHEEL
Ref : N8 008 C 002

7.

CHONCHOID ROLLER
Ref : N8 008 C 016

8.

STOPPER ROLLER
Ref : N8 008 C 013

9.


BANDAGE
Ref : N8 007 B 011

10.

SWINGING LEVER
Ref : N8 006 1 016

11.

SINTERED BUSH
Ref : N8 006 1 017

12.

BANDAGE
Ref : N8 007 C 007

13.

DEFLECTING PULLEY
Ref : N8 007 A 006

 

14.

BRAKING NYLON
Ref : N8 008 B 001


>>Xem thêm

LS-HDN8
LS-HDN8
LS-HDN8
LS-HDN8
Các sản phẩm cùng loại 
LS-FIL-23  (11/11/2010)
LSL62  (11/11/2010)
LSL620  (11/11/2010)
OMEGA 6  (11/11/2010)