bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 2, Ngày 09, Tháng 12, Năm 2019
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

OMEGA 6

OMEGA 6

Hãng sản xuất : Perfect - Phụ tùng máy dệt

Ứng dụng : 

- Dệt

 

 

1.

Alt=GROMMET BAND 2 X 10GROMMET BAND 2 X 10

 

GROMMET BAND 2 X 10
Ref : ZXC-03404D

 

2.

Alt=COMPLETE SHUTTLECOMPLETE SHUTTLE

 

COMPLETE SHUTTLE
Ref : YVC-00248

 

3.

Alt=SHUTTLE BODYSHUTTLE BODY

 

SHUTTLE BODY
Ref : ZOC-03588D

 

4.

Alt=COMPLETE BEARING BLOCKCOMPLETE  BEARING BLOCK

 

COMPLETE 
BEARING BLOCK
Ref : YVC-00243A

 

5.

Alt=BEARING BLOCKBEARING BLOCK

 

BEARING BLOCK
Ref : Z2A-03348C

 

6.

Alt=COMPLETE EXCENTRE WHEELCOMPLETE  EXCENTRE WHEEL

 

COMPLETE 
EXCENTRE WHEEL
Ref : YVC-00213

 

7.

Alt=EXCENTRE ROLLEXCENTRE ROLL

 

EXCENTRE ROLL
Ref : Z4C-03365C

 

8.

Alt=COMPLETE SHUTTLE WHEELCOMPLETE  SHUTTLE WHEEL

 

COMPLETE 
SHUTTLE WHEEL
Ref : YVC-00245B

 

9.

Alt=SHUTTLE WHEELSHUTTLE WHEEL

 

SHUTTLE WHEEL
Ref : Z4C-03534B

 

10.

Alt=COMPLETE CHONCHOID ROLLERCOMPLETE  CHONCHOID ROLLER

 

COMPLETE 
CHONCHOID ROLLER
Ref : YVC-00246

 

11.

Alt=CHONCHOID ROLLER 6,5º

 

CHONCHOID ROLLER 6,5º
Ref : Z3C-3528A

 

12.

Alt= COMPLETE  CHONCHOID ROLLER

 

COMPLETE 
CHONCHOID ROLLER
Ref : YVC-00247

 

13.

Alt=CHONCHOID ROLLER 6,5º

 

CHONCHOID ROLLER 6,5º
Ref : Z3C-03531A

 

14.

Alt=COMPLETE  SHUTTLE WHEEL

 

COMPLETE 
SHUTTLE WHEEL
Ref : YVC-0026

 

      

 

>> Xem thêm 
 

 

 

OMEGA 6
OMEGA 6
OMEGA 6
OMEGA 6
Các sản phẩm cùng loại 
LS-FIL-23  (11/11/2010)
LS-HDN8  (11/11/2010)
LSL62  (11/11/2010)
LSL620  (11/11/2010)