bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 6, Ngày 17, Tháng 01, Năm 2020
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
Nối dây đai băng tải
Hiện nay chúng tôi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã được gửi đi đào tạo tại nhà máy của Habasit tại Singapore để tiếp thu kinh nghiệm và công nghệ nối dán của Habasit. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại của Habasit tại cả hai xưởng ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu nối dán các loại băng nhựa tại xưởng cũng như trực tiếp lên máy tại hiện trường.
 
Hiện nay chúng tôi có đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã được gửi đi đào tạo tại nhà máy của Habasit tại Singapore để tiếp thu kinh nghiệm và công nghệ nối dán của Habasit. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại của Habasit tại cả hai xưởng ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu nối dán các loại băng nhựa tại xưởng cũng như trực tiếp lên máy tại hiện trường.