bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 6, Ngày 24, Tháng 01, Năm 2020
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Năng lực sản xuất Hofmann

Nhà máy và các thiết bị sản xuất của Hofmann
Hofmann Engineering hiện đang có 5 nhà máy sản xuất bao gồm 3 nhà máy - HOFMANN BENDINGO, HOFMANN METALTEC và nhà máy chính ở Perth, Australia và HOFMANN ENGINEERING NORTH AMERICA Ltd. ở Canada và HOFMANN SUDAMÉRICA Ltd. ở Chile