bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 6, Ngày 24, Tháng 05, Năm 2019
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Mỡ bôi trơn OKS

Mỡ bôi trơn OKS

Hãng sản xuất : OKS - Dầu mỡ - bảo quản

Ứng dụng : 

- In ấn

- Xi măng

- Giấy và gỗ

- Thực phẩm và dược phẩm

- Luyện kim

- Dệt

- Điện lực

Mỡ bôi trơn ổ bi, ổ trượt, bánh răng kim loại hoặc bằng nhựa, mỡ làm kín và các loại mỡ đặc biệt. Ứng dụng cho bôi trơn đa năng, tốc độ cao hoặc tải trọng lớn, nhiệt độ cao hoặc cực thấp...

 

SẢN PHẨM:

 

OKS 400          MoS2-Multipurpose High-Performance Grease
                       Mỡ bôi trơn đa năng hiệu năng cao có phụ gia rắn MoS2
OKS 402 Ball-Bearing High-Performance Grease
                        Mỡ bôi trơn vòng bi cầu hiệu năng cao
OKS 403 Marine Grease
                        Mỡ bôi trơn trong hàng hải
OKS 404 High-Performance and High-Temperature Grease
                        Mỡ bôi trơn hiệu năng cao ở nhiệt độ cao
OKS 410 MoS2-High-Pressure Long-Life Grease
                        Mỡ bôi trơn cực áp tuổi thọ cao có chứa phụ gia rắn MoS2
OKS 416 Low-Temperature and High-Speed Grease
                        Mỡ bôi trơn nhiệt độ thấp, tốc độ cao
OKS 418 High-Temperature Grease
                        Mỡ bôi trơn nhiệt độ cao
OKS 420 High-Temperature Multipurpose Grease
                        Mỡ bôi trơn đa năng nhiệt độ cao
OKS 422 Universal Grease for Long-Life Lubrication
                        Mỡ bôi trơn đa năng tuổi thọ cao
OKS 424 Synthetic High-Temperature Grease
                        Mỡ bôi trơn gốc tổng hợp cho nhiệt độ cao
OKS 425 Synthetic Long-Life Grease
                        Mỡ bôi trơn gốc tổng hợp, tuổi thọ cao
OKS 427 Gears and Bearings Grease
                        Mỡ bôi trơn bánh răng và vòng bi
OKS 428 Fluid Grease for Gears
                        Mỡ bôi trơn dạng lỏng cho bánh răng
OKS 432 High-Melting Point Grease
                        Mỡ bôi trơn có điểm chảy cao
OKS 433 Long-Life High-Pressure Grease
                        Mỡ bôi trơn cực áp tuổi thọ cao
OKS 450 Chain Lubricant, transparent
                        Mỡ bôi trơn xích, trong suốt
OKS 451 Chain Lubricant, transparent, aerosol
                        Chất bôi trơn xích, trong suốt, bình xịt
OKS 464 Electrical conductive Roller Bearing Grease
                        Mỡ bôi trơn dẫn điện cho vòng bi
OKS 467 High Performance Grease for Plastic Lubrication with PTFE
                        Mỡ bôi trơn PTFE hiệu năng cao cho chất dẻo
OKS 468 Plastic and Elastomer Lubricant
                        Chất bôi trơn cho chất dẻo và cao su
OKS 469 Plastic and Elastomer Lubricant
                        Chất bôi trơn cho chất dẻo và cao su
OKS 470 White Universal High-Performance Grease
                        Mỡ bôi trơn đa năng màu trắng hiệu năng cao
OKS 471 White Universal High-Performance Grease NLGI 00, aerosol
                        Mỡ bôi trơn đa năng hiệu năng cao, dạng lỏng cấp NLGI 00, màu trắng, bình xịt
OKS 472 Low-Temperature Grease for Food Processing Technology
                        Mỡ bôi trơn nhiệt độ thấp an toàn thực phẩm
OKS 473 Fluid Grease for Food Processing Industry, NLGI 00
                        Mỡ bôi trơn dạng lỏng cấp NLGI 00 an toàn thực phẩm
OKS 474 Fluid Grease (also for Food Processing Technology)
                        Mỡ bôi trơn dạng lỏng (cho cả chế biến thực phẩm)
OKS 475 High-Performance Grease (also for Food Processing Technology)
                        Mỡ bôi trơn hiệu năng cao (cho cả chế biến thực phẩm)
OKS 476 Multipurpose Grease for Food Processing Technology
                        Mỡ bôi trơn đa năng an toàn thực phẩm
OKS 477 Valve Grease for Food Processing Technology
                        Mỡ bôi trơn van vòi an toàn thực phẩm
OKS 479 High-Temperature Grease for Food Processing Technology
                        Mỡ bôi trơn nhiệt độ cao, an toàn thực phẩm
OKS 490 Open Gear Grease, sprayable
                        Mỡ bôi trơn vành răng hở, có thể phun được
OKS 491 Open Gear Spray, dry
                        Mỡ bôi trơn vành răng hở, bình xịt
OKS 495 Open Gear Compound
                        Chất bôi trơn vành răng hở
OKS 4100             MoS2 Extreme Pressure Grease
                        Mỡ bôi trơn chịu tải trọng rất cao

 

Mỡ bôi trơn OKS
Mỡ bôi trơn OKS
Mỡ bôi trơn OKS
Mỡ bôi trơn OKS
Các sản phẩm cùng loại