bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 7, Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

LS-FIL-23

LS-FIL-23

Hãng sản xuất : Perfect - Phụ tùng máy dệt

Ứng dụng : 

- Dệt

 

1.

CAM
Ref : F23 0700 08

2.

CAM FOLLOWER
Ref : F23 0700 04

3.

CAM FOLLOWER
Ref : F23 0700 03

4.

GEAR 62 TEETH
Ref : F23 1003 18

5.

GEAR 30 TEETH
Ref : F23 1003 16

6.

SLEDGE
Ref : F23 0700 02

7.

GUIDE ROLLER
Ref : F23 1301 11

8.

COMPLETE
GUIDE ROLLER

9.

FINGER GUIDE BASE
Ref : F23 0803 13

10.

FLAT BELT
(550 X 12)
Ref : FIL 23 10005

11.

SPRING FOR SPINDLE
Ref : F23 0401 06

12. SPACER
Ref : F23 1301 10


>> Xem thêm

LS-FIL-23
LS-FIL-23
LS-FIL-23
LS-FIL-23
Các sản phẩm cùng loại 
LS-HDN8  (11/11/2010)
LSL62  (11/11/2010)
LSL620  (11/11/2010)
OMEGA 6  (11/11/2010)