bg2
bg3
bg4
bg1
Search :
Thứ 3, Ngày 23, Tháng 07, Năm 2019
Sản phẩm theo hãng
Ứng dụng
Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Đo đạc, thiết kế và kim loại học

Dich vụ đo đạc, thiết kế và kim loại học
Với các thiết bị chuyên dụng, Hofmann Engineering có thể đo đạc bất kỳ chi tiết cơ khí nào với độ chính xác đến 20 micro